1911 - 1940 De oorsprong

Het begon allemaal in het jaar 1911 de groep "DE KETTING" wordt opgericht, ze is een van de eerste Scouting groepen van Nederland. van 1911 tot 1940 draait de groep dan ook met veel succes.

1940 - 1945  De oorlogsjaren

Gedurende de tweede wereld oorlog ( 1940 - 1945 ) waren alle engels georiënteerde verenigingen verboden. Dus ook de padvinderij.  Maar zoals vele activiteiten werd ook met de padvinderij in het geheim doorgegaan. natuurlijk werden er in die tijd geen uniformen meer gedragen. De padvindersgroep "De Ketting ( groep 21) is in de oorlog ook doorgegaan. De groep deed zich voor als een mandoline club , en de jongens kwamen daar elke week om 'zogenaamd' muziek te maken.

1945- 1946 De bevrijding

Toen ons land in 1945 bevrijd werd zag je plotseling weer overal padvinder, in te kleine en onvolledige uniformen. Omdat de padvindersgroepen in de oorlog actief waren gebleven, konden ze direct naar de bevrijding hun diensten aanbieden. Daar werd dan ook volop gebruik van gemaakt. Omdat in die tijd padvinders zoveel nuttig werk deden werd de padvindersbeweging erg populair. Er kwamen zoveel nieuwe leden dat er groepen waren met zo'n honderd verkenners. Ook de groep De Ketting had erg veel leden; eigelijk te veel om goed mee te draaien. Daarom werd besloten dat een vaandrig met een aantal jongens een nieuwe groep zouden oprichten. De naam van die groep werd een verbastering van de groepsnaam "DE KETTING".

27 juni 1946 De nieuwe groep

Op 27 juni van het jaar 1946 werd opgericht de padvindersgroep: "DIE KATINKA'S" (groep 71). Er was natuurlijk nog geen clubhuis. Het eerste onderkomen werd dan ook een gymnastiek lokaal van de Talma school aan de boezemstraat in Crooswijk. Dit onderkomen was niet echt ideaal voor een scouting groep waarbij spanning en avontuur voorop staan.

Dan in 1955  De eerste jaren

Maar uiteindelijk kreeg de groep de beschikking over een terrein langs de spoorbaan aan de stoopweg. Met vereende krachten werd door de verkenners, leiders en ouders dat terrein geëgaliseerd ( het was voorheen een stortplaats van puin van overblijfselen uit de oorlog). Er werd een houten clubhuis van van 14x3 meter neergezet. Dit eerste clubhuis kreeg de naam de Klip.

1960- 1965

Natuurlijk was ook dit gebouw voor welpen en verkenners samen. In 1960 werd het clubhuis dan ook uitgebreid door een wand 3 meter te verplaatsen, zodat er een gebouw ontstond van 14 x 6 meter. In 1965 was het zover dat er een tweede clubhuis kon worden neergezet. Dit houten gebouw was speciaal voor de welpen. De naam van dit tweede clubhuis werd "de Kreek".

1965 - 1970 Een forse dip

In de daarop volgende jaren ging het niet goed met de groep. langs ons terrein werd een rijksweg aangelegd en zodoende kwamen de clubhuizen erg afgelegen te staan. Ook de straatverlichting was weggehaald. het gevolg was heel veel inbraken; het clubhuis de Kreek is dan ook door baldadigheden tot de grond toe afgebroken. De ouders vonden het ook niet prettig hun kinderen naar dat afgelegen terrein te sturen.

1970 - 1975 De reactie

In 1970 werd daarom besloten naar de tamelijk nieuwe wijk Ommoord te verhuizen. En zo gingen 5 leiders en ongeveer 10 jongens opnieuw op pad. Op 14 november 1970 werden de eerste 20 Ommoordse welpen geïnstalleerd.  We vonden onderkomens in bouwketen, schuren, gymnastiek lokalen en een houten kerk. De groep groeide gestaag ; in 1972 werd een afdeling voor meisjes toegevoegd, in 1973 had de groep ongeveer 100 leden waaronder 15 leidsters en leiders.

1975 - 1985 Groeien, vastheid en groeien

In juni 1977 kregen we te kampen met te oude jongens en meisjes voor verkenners en padvindsters. Zodoende werd besloten de groep uit te breiden met twee nieuwe afdelingen. De Rowans voor jongens en de Sherpa's voor meisjes. Deze afdelingen gingen van start op 3 september 1977. De groep bestaat nu uit 6 afdelingen namelijk: kabouters, welpen , padvindsters, verkenners, sherpa's en rowans. In de daarop volgende jaren gaat de houten kerk waar we os onderkomen hebben al sterk de kant van De kreek uit.  daarom hebben we dringend behoefte aan nieuwe ruimte . In 1980 werden plannen gemaakt voor de bouw van een eigen clubhuis. Van de gemeente Kregen we een terrein toegewezen aan de Ommoordseweg. In 1981 waren de twee clubhuizen klaar voor gebruik. Ze kregen de namen "de Holle Boom" en de Heksenketel".

1985 - 1990 Een neerwaartse spiraal en na veel inzet  weer groei

Het aantal leden begint ineens sterk achteruit te lopen. Ook een deel van de leiding stopt of stapt op. Er zijn zeer slechte tijden aangebroken. Begin 1987 is er een historisch dieptepunt  met 1 kabouter 7 geïnstalleerde welpen 12 padvindsters/verkenners en 6 rowans en sherpa's.  de noodklok word gehesen. nieuwe initiatieven worden ondernomen. Op 8 februari doet een nieuw onderdeel van scouting genaamd de Bevers zijn intrede bij scouting die Katinka's zij moeten nieuw leven in de groep gaan brengen. Ook is er op 29 augustus 1987 nieuwe leiding voor de welpen en kabouters. er wordt nu ook veel gedaan aan de promotie van de club. De promotie scheen te werken want in 1988 was de groep weer gezond met 24 welpen en 24 kabouters. Hierdoor trokken ook de andere onderdelen weer meer nieuwe leden.

1990 - 1995 constant

De groep heeft in deze tijd een erg constant bestaan gehad waarbij natuurlijk wel kleine ups and downs zaten maar waarin over het algemeen het aantal leden toch rond de 100 a 120 bleef schommelen.  In deze periode kwamen ook de verhalen over een eventuele verhuizing om de hoek kijken. vanwege de aanleg van een nieuwe snelweg. Wegens onduidelijkheid over de komst van de snelweg was er ook onduidelijkheid over de verhuizing van de club. Een aantal malen was een verhuizing heel dicht bij maar telkens op het laatste moment kon toch de oude situatie gehandhaafd worden , omdat de rijksweg weer niet of weer wel doorging.

1995 - 2000 uitbreiding speltakken

De mogelijke komst van een rijksweg, en daarbij een verhuizing, heeft ook deze jaren steeds  boven de club gehangen. Totdat aan het eind van 1999 de deelgemeente de zekerheid gaf dat de toch wel gewenste verhuizing en daarmee ook modernisering van de accommodatie binnen 3 jaar een feit zou zijn.  De club heeft deze jaren echter niet stil gezeten. naast de welpen en kabouters kwam er een derde onderdeel voor 7 tot 11 jarige kinderen De Esta's, die in 2000 de Gemengde Welpen werden. En ook werd de aan de groep een tweede beveronderdeel ( de middagbevers) toegevoegd. Het aantal speltakken bestaat op dit moment dan ook uit op 7 stuks. Het aantal leden bleef ook in deze jaren gemiddeld boven de 100 liggen. Eind 1999, net voor de jaarwisseling is scouting Die Katinka's overgestapt naar de nieuwe Nederlandse scouting organisatie "de NOSO".

2000 en verder

Een nieuwe eeuw te gaan en de scouting groep die Katinka’s kijkt met volle vertrouwen de volgende 100 jaar tegemoet. Waarbij als streef punten een nieuw clubhuis en daarmee een en verdere groei van de club staat. Ten behoeve van de nieuwbouw lijkt 2002 het jaar van de waarheid te worden. In ieder geval heeft de club de grootste actie allertijden opgezet door 22.500 enveloppen te verspreiden.

Dit was de historie van de club tot nu toe. En we hopen de komende jaren nog vele belangrijke en heugelijke momenten mee te kunnen maken.